Aankoop huis of appartement

Terug naar A
Terug naar Welkom

Waar ge op moet letten

- Je moet een NIE nummer hebben.
- Een notaris heeft geen opzoekplicht. Dus best alles zelf op te zoeken of een gespecialiseerde dienst in te roepen.
- De aanvraag van een hypotheek indien nodig. De banken kunnen daar zeer moeilijk over doen.
- Kijk de kadastrale gegevens na om te zien of er geen schulden of erfrechten op het pand rusten.
- Als je bouwgrond aankoopt, kijk na of er wel ook een bouwvergunning is.
- Mag men er wel wonen? Van belang om een aansluiting te bekomen van de nutsvoorzieningen.
- Moeten er geen schulden meer betaald worden bij de nutsbedrijven.
- Kijk bij de Vereniging van Eigenaren en vraag naar de gemeenschappelijke kosten en voorwaarden.
- Een inboedellijst opstellen.
- Eens getekend bij de notaris valt alles onder jou verantwoordelijkheid.

Hierover kan u meer informatie vinden over de aankoop van een onroerend goed, ons ter beschikking gesteld door de Gestoria Link inc :

Wij begeleiden en adviseren u gedurende het volledige koopproces op een uiterst

nauwkeurige en persoonlijke wijze, met bijzondere aandacht voor alle juridische struikelblokken.

Dit houdt onder andere in:

 Volledig voorafgaandelijk juridisch onderzoek naar het aangekochte goed
(erfdienstbaarheden, fouten in registratie, embargo of beslag,
eigendomsbeperkingen, …) inclusief alle nodige opvragingen en
opzoekingen bij de diverse instanties (Register, Kadaster, Gemeente, …) en
een uitgebreid schriftelijk verslag;

 Voorbereiding en opmaak van het reserveringscontract (eventueel) en de
onderhandse verkoopovereenkomst en toezicht op ondertekening door alle
partijen en betaling(en) voorschot;

 Voorbereiding en controle op de opmaak van de notariële akte; maken van
de afspraken met alle betrokken partijen; aanwezigheid, vertaling en fiscale
vertegenwoordiging bij de ondertekening ervan;

 Betaling en aangifte van de 3% inhouding die u als koper van een niet-
resident verkoper verplicht bent in te houden van de verkoopprijs;

 Afhalen van de notariële akte, betaling van de overdrachtsbelasting,
registratie van de notariële akte in het Registratiekantoor; aangifte van
wijziging eigenaar bij Kadaster/Suma (inclusief grondbelasting IBI);
overdracht, stopzetting en/of initiatie van alle abonnementen van alle
nutsvoorzieningen (vuilnis, water, elektriciteit, gas en telefoon).


Nog even ter informatie: Wat is Gestoría?

Een gestoria helpt u uw weg te vinden in de Spaanse administratie, wetgeving en belastingen, aangezien de Spaanse administratie voor buitenlanders vaak een doolhof, vol formulieren, regels en wachttijden is, waar u vaak verloren in loopt.

De Gestoría Link inc is een dynamisch team Belgen, actief in de provincie Alicante sedert 2006.

Wij bieden u een uitgebreid pakket van diensten aan, in uw eigen taal, waar u gedurende uw tijdelijk of permanent verblijf graag gebruik zult van maken. Wij kennen de juiste wegen en procedures en zullen u steeds de snelste en goedkoopste oplossing voorstellen.

Zo kunnen wij u helpen met allerlei formaliteiten zoals: het aanvragen van een identificatienummer als buitenlander (NIE), residentie of inschrijving in de gemeente; belastingaangiften voor residenten en niet-residenten; invoer of inschrijving van uw wagen; omwisseling of verlenging van uw rijbewijs; vertaling van allerlei documenten, ... Ook bij het verschaffen van informatie over of het regelen van een nalatenschap zelf, kan u bij ons terecht.

Heeft u een concreet probleem? Bent u van plan een woning te kopen? Wilt u nu eens juist weten waar u welke belastingen moet betalen? Bent u er zeker van met alle papieren in orde te zijn?

Contacteer ons voor een concrete afspraak op kantoor of bij u thuis!

Voor de site : www.linkinc.es/nl
Voor contact : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terug naar A
Terug naar Welkom

Niets uit deze publicatie mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sobliqui España.