Hoe de Spaanse nationaliteit verkrijgen?

Terug naar H
Terug naar Welkom


De Spaanse nationaliteit kan je op verschillende wijzen krijgen, door geboorte, door adoptie, op een afgeleide wijze of door het residentschap.

Door geboorte

De volgende personen worden als Spanjaard beschouwd:
• elk kind dat geboren is uit een Spaanse vader of moeder, de geboorteplaats is onbelangrijk
• elk kind dat in Spanje geboren is waarvan de ouders buitenlanders zijn maar waarvan de vader of de moeder in Spanje geboren is. Er is een uitzondering voor diplomaten
• elk kind dat in Spanje geboren is en waarvan de ouders statenloos zijn
• elk kind dat in Spanje geboren is en waarvan de nationaliteit van de ouders onbekend is Door adoptie Elk kind dat jonger is dan 18 jaar en dat geadopteerd is door ouders met de Spaanse nationaliteit krijgen ook de Spaanse nationaliteit vanaf de adoptie. Als het kind ouder is dan 18 jaar dan kan hij de Spaanse nationaliteit vragen tot 2 jaar na de adoptie. Afgeleide wijzen
• door keuze: deze personen zijn het onderwerp van de “patria potestas” of de “ouderlijke macht” van iemand met de Spaanse nationaliteit. Hij moet de nationaliteit vragen voor de leeftijd van 20 jaar bereikt is of binnen een termijn waarin men in dit systeem komt.
• de Spaanse overheid: de overheid mag de Spaanse nationaliteit toekennen in bepaalde omstandigheden. Door woonst De basis vereiste om de Spaanse nationaliteit te krijgen is dat men 10 jaar onafgebroken in Spanje moet wonen.
Deze periode kan verminderen tot 5 jaar voor personen die in Spanje asiel hebben verkregen en tot 2 jaar voor personen uit Zuid-Amerika, Andorra, de Filipijnen, Equatoriaal-Guinea, Portugal en Sefardische Joden.
Deze periodes worden terug gebracht tot 1 jaar in de volgende gevallen:
• voor de personen die in Spanje geboren zijn en waarvan de ouders legaal in Spanje verblijven
• voor de echtgeno(o)t(e) van een Spanjaard
• voor de personen die de Spaanse nationaliteit niet hebben gevraagd binnen de wettelijke voorziene termijn om de Spaanse nationaliteit door keuze te verkrijgen
• voor de weduwe of weduwnaar van een persoon met de Spaanse nationaliteit op voorwaarde dat zij op het moment van overlijden niet gescheiden waren
• voor de buitenlander waarvan de vader, moeder, grootvader of grootmoeder de Spaanse nationaliteit hadden door geboorte of door woonst De dubbele nationaliteit is toegelaten voor Zuid-Amerikanen die niet verplicht worden hun originele nationaliteit op te geven.. Door registratie in het Spaanse burgerlijk register
De personen die geregistreerd zijn in het Spaans burgerlijk register worden na 10 jaar, op goed vertrouwen, beschouwd als Spanjaard.

Wie mag de Spaanse nationaliteit aanvragen?

Elk van de volgende personen mag deze aanvraag indienen:
• elke persoon ouder dan 18 jaar
• elke persoon ouder dan 14 jaar die bijgestaan wordt door een wettelijk vertegenwoordiger
• de wettelijke vertegenwoordiger van een jongere onder de 14 jaar nadat er toelating verkregen is van het Spaans burgerlijk register en voor de Openbare Aanklager.
Hoe moet men deze aanvraag indienen?
Het officieel aanvraagformulier om de Spaanse nationaliteit aan te vragen moet ingediend worden bij het burgerlijk register in de stad waar men verblijft.
De volgende documenten zijn vereist:
• uw geboortebewijs en dat van uw echtgeno(o)t(e) indien men gehuwd is met iemand met de Spaanse nationaliteit, het huwelijkscertificaat is in dit geval dan ook vereist
• een certificaat van het consulaat waarop de volgende gegevens moeten staan: uw vorige nationaliteit, gebeurlijk strafbare feiten, uw militaire situatie in uw land van origine • een certificaat met uw (gebeurlijke) Spaanse criminele feiten
• uw registratie op het gemeentehuis in uw woonplaats
• een certificaat van de politie waarop de termijn van uw verblijf in Spanje vermeld is Alle buitenlandse documenten moeten een officiële vertaling in het Spaans hebben en zij moeten echt verklaard zijn door uw consulaat.
De Spaanse autoriteiten moeten hun beslissing nemen binnen de 18 tot 24 maanden gerekend vanaf de datum van uw aanvraag.

Je kan steeds je ideeën sturen naar : infobenidorm1@gmail,com

Terug naar H
Terug naar Welkom