Ice is iets van zeer grote waarde voor iedereen.

Terug naar I
Terug naar Welkom

Ambulanciers, politie, brandweer doen een oproep om de afkorting in je GSM op te nemen. Het is een begrip dat internationaal bekend is bij alle hulpdiensten ter wereld. Dit geeft aan wie er moet gecontacteerd worden wanneer je in een benarde situatie verkeert zit. Ongeval, ziekte, andere dringende toestand.
Je kan meerdere personen vermelden naargelang de belangrijkheid voor jou. Vb partner, kinderen, familie, kennissen.

1. de, voor jou, belangrijkste persoon
2. de 2° belangrijkste in de rij, enz....

Hoe te doen?
Bij adroid toestellen :
Ga naar de apps via Play Store.
Typ bovenaan waar Google Play : ICE in en je krijgt een lijst van verschillende Apps.
Persoonlijk heb ik voor de bovenste gekozen. Na het downloaden dien je uiteraard de rest in te vullen.

Je kan je ideeën steeds sturen naar : infobenidorm1@gmail.com

Terug naar I
Terug naar Welkom