Rijbewijs

Terug naar R
Terug naar Welkom

Indien je een Belgisch of Nederlands rijbewijs bezit dan ben je niet meer verplicht om deze gegevens in Spanje te laten registreren. Enkele jaren terug deden de Spaanse autoriteiten hier moeilijk over maar na een uitspraak van Europa kan men jouw niet meer verplichten. De inschrijving kan nog wel vrijwillig gebeuren voor alle modellen van geldige rijbewijzen.
OPGELET: Verblijf je permanent in Spanje, dan moet je de Spaanse wetgeving wel volgen in verband met het vernieuwen of verlengen van je rijbewijs.
Hier in Spanje wordt een rijbewijs op bepaalde tijden verlengd na een medische proef van de bestuurder. Dit betekent dat afhankelijk van de categorie van rijbewijs die je hebt, je om de zoveel jaar een controle dient te ondergaan:
• Elke 10 jaar tot de leeftijd van 45 jaar
• Elke 5 jaar van deze leeftijd tot 70 jaar
• Elke 2 jaar vanaf de leeftijd van 70 jaar

Je bent verplicht, of je rijbewijs ingeschreven is of niet, de hernieuwing te vragen. Samen met de aanvraag moet er het resultaat van de psychofysische proef bijgevoegd zijn. Als je jouw Belgisch of Nederlands rijbewijs hebt ingeschreven dan zal de Spaanse administratie een herinneringsbrief opsturen.

Indien je jouw Belgisch of Nederlands rijbewijs wenst te behouden dan zetten de Spaanse autoriteiten de stempel hierop, het is niet volstrekt noodzakelijk om een Spaans rijbewijs aan te vragen.

Het voorgaande wil vooral zeggen dat in de praktijk:
• Is het rijbewijs ingeschreven, de Spaanse autoriteiten kunnen nagaan of deze in regel is met de Spaanse wetgeving.
• Indien het rijbewijs niet is ingeschreven, men kan nagaan of de betrokkene in Spanje verblijft en de betrokkene dus in overtreding is.
• In geval van diefstal of verlies van het rijbewijs, kunnen Belgen en Nederlanders woonachtig in Spanje GEEN duplicaat aanvragen. Zij zullen dus een Spaans rijbewijs moeten vragen.
Praktijkvoorbeeld:
Op voorhand pasfoto’s laten maken, empadronamiento (bewijs van woonst in de gemeente) aanvragen bij de gemeente en de medische testen ondergaan, hier betaal je ongeveer € 43 voor en je moet 1 pasfoto meebrengen.

Vervolgens moet men naar een kantoor van Trafico (DGT) en men moet de volgende papieren bij hebben:
• Inschrijving in het register van de buitenlanders
• Empadronamiento van de gemeente
• Ee medische verklaring
• Rijbewijs
• Geldig paspoort
• 2 pasfoto’s 32 * 26 mm, in kleur
• Kopie van de inschrijving in het register
• Een contacttelefoonnummer of een e-mail adres
• De betaling van ongeveer € 34 (dit is verschillend)
Maak van al deze formulieren en fotokopie. Bij Trafico (DGT) houden ze de kopieën maar ze willen de originele formulieren zien.

Na controle in België of Nederland door Trafico (DGT) krijgt men bericht dat men zijn Spaanse rijbewijs kan ophalen.

OPGELET: Empadronamiento en medisch bewijs mogen niet ouder zijn dan 3 maanden.

Wetswijziging
Ben je in het bezit van een Spaans rijbewijs dan kan je de verlenging van het rijbewijs vanaf nu ook krijgen in een erkend centrum dat de medische keuring verricht, dat is wel zo makkelijke en veel sneller.
Als je de keuring probleemloos aflegt (niet zo heel moeilijk) dan krijg je een tijdelijk rijbewijs dat geldig is voor 90 dagen. Tijdens deze negentig dagen krijg je jouw nieuw rijbewijs per post toegestuurd.
Het verzenden van het rijbewijs is gratis maar je moet wel betalen voor de verlenging van het rijbewijs.

Puntensysteem
Er is in Spanje een puntensysteem van kracht, men start met 12 punten (8 punten voor nieuwe bestuurders gedurende drie jaar) om overtredingen extra te bestraffen, dus naast de boetes.
Als een bestuurder al zijn punten verliest dan wordt zijn rijbewijs ingetrokken. Om zijn rijbewijs terug te krijgen moet een sensibiliseringscursus en een herhalingscursus volgen.
Bijvoorbeeld, men gebruikt de openbare weg met een voertuig dat hier verboden is dan verliest men 4 punten, dit is ook voor rijden zonder een geldig rijbewijs. Een GSM gebruiken terwijl men zijn voertuig bestuurd is goed voor een verlies van 3 punten.

Welke andere overtredingen leiden ook tot puntenverlies? Er zijn ook nog:
• Dronken rijden en het alcohol percentage is boven de 0.25 mg%.
• Rijden onder de invloed van drugs
• Gevaarlijk rijden en andere mensen in gevaar brengen
• Meer personen in of op het voertuig dan toegelaten is. Dit mag de 50 % niet overschrijden
• Geen voorrang geven, niet stoppen voor een rood licht en niet stoppen aan een STOP bord

De voorziene maximum snelheid van die plaats met 20 km overschrijden, men verliest punten volgens zijn snelheid, Voorbeeld: de toegelaten snelheid is 50 km/h en de gereden snelheid ligt tussen de 51 en 70 km, men verliest 2 punten: De gereden snelheid ligt tussen de 71 en de 90 km/h, men verliest 4 punten. De gereden snelheid ligt tussen de 91 en de 101 km/h, men verliest 6 punten.

Elke wagen in Spanje moet uitgerust zijn met veiligheidsgordels. Daarom moeten alle inzittenden gebruik maken van deze gordels, zowel vooraan als achteraan. Indien men gebruik maakt van de gordels dan is er een verkeersboete voorzien.

De overtreder kan een reductie van 50% krijgen indien hij betaald voor de voorziene termijn.

Als je al je punten verliest dan kan men er maximum 4 punten recupereren indien men een cursus volgt. Men kan deze cursus maar om de twee jaar volgen.

Dronken rijden
De laatste jaren worden er ook veel meer alcoholcontroles gehouden. Het meest gebruikte middel om een controle uit te voeren is de ademtest.
Het wettelijk toegelaten percentage is in Spanje 0,5 % of 0,15 % tijdens het eerste jaar dat men zijn rijbewijs heeft. Weigeren om mee te werken aan deze test is een misdrijf.

In Spanje kunnen ook voetgangers verzocht worden om een ademtest te ondergaan.

Als men positief test tijdens de ademtest moet men tien minuten later een tweede test ondergaan. Voor deze test heb je de volgende rechten:
• Je mag een ander persoon vragen om te controleren of er werkelijk tien minuten zijn tussen de eerste en tweede test
• Je mag een bloedtest vragen maar let op, wijst deze bloedtest ook uit dat men teveel alcohol gedronken heeft, dan moet je betalen voor deze bloedtest.

Verkeersboetes
Door het grote aantal ongevallen in het verkeer zijn de boetes voor verkeersovertredingen aan de hoge kant. De verkeersboetes zijn afhankelijk van de overtreding en dikwijls weet de overtreder niet dat hij geflitst is tot hij de beuring thuis gestuurd krijgt. Verkeersboetes voor te snel rijden gaan tot € 600 en er worden punten afgetrokken op zijn rijbewijs.

Politieagenten kunnen in Spanje verkeersboetes ter plaatse innen. Normaal wordt men ter plaatse verwittigd van de overtreding maar in sommige gevallen kan men achteraf verwittigd worden zoals bij parkeerovertredingen.

Buitenlandse niet residenten moeten hun boete ter plaatse betalen of zij moeten iemand of een bedrijf kunnen opgeven die borg staat voor de betaling van de boete. Als de boete niet kan betaald worden en er kan geen waarborg gegeven worden dan wordt het voertuig in beslag genomen.

Er is een korting voorzien van 50% voor onmiddellijke of snelle betaling. Men moet de boete eerst betalen voordat men van de verbaliserende agent toelating kan krijgen om zijn weg verder te zetten.

Als je Spaans resident bent en je geen geschreven verwittiging hebt ontvangen binnen de drie maanden voor een kleine overtreding en zes maanden voor een zware overtreding dan moet men de boete niet betalen.

Inbeslagname van jouw voertuig in Spanje
De Spaanse politie mag jouw voertuig in beslag nemen in de volgende omstandigheden:
• Tijdens de afhandeling na een ongeval en jouw voertuig niet meer kan verplaatst worden
• Als de politie denkt dat het voertuig verlaten of achter gelaten is
• Als het voertuig in overtreding geparkeerd staat
• Als de buitenlandse niet resident de boete niet kan of wil betalen
Men kan zijn voertuig terug krijgen na de betaling van de boete(s).

Je kan steeds je ideeën sturen naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terug naar R
Terug naar Welkom