Te laat op de luchthaven

Terug naar T
Terug naar Welkom

Je woont al enkele jaren in het buitenland maar een paar keer per jaar kom je terug naar België. Tijdens één van de terugritten naar de luchthaven in België loopt het echter mis en kom je te laat aan op de luchthaven. En dit door toedoen van de luchthavenvervoerder! Kan je deze luchthavenvervoerder hiervoor aansprakelijk stellen, kan je hem een schadevergoeding vragen? 

De aansprakelijkheid van de luchthavenvervoerder​

In België is het zo dat volgens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek eenieder die door zijn eigen daden schade berokkent aan een ander, verplicht is om deze schade te vergoeden. We noemen dit in België de “foutaansprakelijkheid”. 

Een “fout” kan gedefinieerd worden als een daad die een normaal voorzichtig en maatschappelijk bewuste burger in dezelfde omstandigheden geplaatst, niet zou gesteld hebben. Een fout maken kan een inbreuk uitmaken op één of andere wetgeving, maar het kan ook een inbreuk zijn op de “algemene zorgvuldigheidsnorm”. In dit laatste geval wordt er nagegaan hoe iemand anders (een normaal voorzichtig en redelijk mens) in dezelfde feitelijke omstandigheden zou handelen (het zogenaamde principe van de “goede huisvader”). 

Daarnaast is het van belang dat deze “normale voorzichtige en redelijke persoon” zich eveneens bevindt in dezelfde feitelijke omstandigheden. Indien uit het onderzoek van de zaak blijkt dat een normaal voorzichtig en redelijk mens anders zou reageren in dezelfde feitelijke omstandigheden, dan kan men aannemen dat de persoon die wordt aangesproken in verband met de schade, effectief ook de “algemene zorgvuldigheidsnorm” heeft overschreden. 

Doch er kan door de aangesproken persoon ook nog steeds beroep gedaan worden op een “rechtvaardigingsgrond” (bv. overmacht). Lukt dit dan heeft de aangesprokene toch geen fout gemaakt, ondanks het feit dat de algemene zorgvuldigheidsnorm overschreden werd. 

De voorwaarden voor deze “foutaansprakelijkheid”

Opdat er sprake kan zijn van deze “foutaansprakelijkheid” moet er aan drie voorwaarden worden voldaan. In de eerste plaats moet er “schade” zijn. Deze schade moet het gevolg zijn van een effectieve fout en bovendien moet er een oorzakelijk verband bestaan tussen deze schade en de fout. Met “oorzakelijk verband” bedoelt men hier dat de schade niet zou ontstaan zijn zonder de fout. Zijn deze drie voorwaarden vervuld, dan strekt de toepas­sing van artikel 1382 tot een integrale vergoeding van de veroorzaakte schade.  

Een “inspanningsverbintenis”?

Binnen het Belgisch Verbintenissenrecht is er de zogenaamde “inspanningsverbintenis”. Dit is een verbintenis waarbij een partij zich ertoe verplicht om naar haar beste vermogen te handelen zonder dat zij eigenlijk een resultaat kan garanderen. Bij deze inspanningsverbintenis moet de benadeelde aantonen dat er een verbintenis bestaat en dat de schuldenaar een fout maakte (dit door niet voldoende inspanningen te leveren).

De rechter beoordeelt een praktijkgeval

​De familie Peeters, die in Spanje woont, komt voor een familiebezoek naar België. Op een bepaalde datum keren zij terug naar Spanje en doen zij beroep op luchthavenvervoerder Victor om hen naar de luchthaven in Brussel te brengen. Er wordt afgesproken dat Victor om een bepaald uur aanwezig zal zijn bij de familie Peeters om hen op te halen, maar Victor komt bijna 45 minuten te laat aan! Hij probeert nog om zo snel mogelijk de luchthaven van Zaventem te bereiken, maar tevergeefs. De incheckbalie is dicht.

Wat beslist de rechter?

De familie Peeters en Victor komen niet tot een akkoord, zodat de familie Peeters naar de rechtbank stapt. Hier vragen zij een terugbetaling van al hun kosten, d.w.z. de annulatiekosten van 4 vliegtuigtickets en de boekingskosten (dit is een totaal bedrag van € 4.300), alsook een morele schadevergoeding van € 2.500. De rechter geeft de familie Peeters gelijk: Victor moet het bedrag van € 4.300  betalen. Alleen de  morele schadevergoeding herleidt hij tot een bedrag van € 500. Victor kan zich niet vinden in deze uitspraak en gaat in beroep.

Andere uitspraak in hoger beroep?

Victor vraagt dat de vordering zou afgewezen worden of dat hij op zijn minst slechts de helft van het bedrag zou moeten betalen. De rechter in hoger beroep is dezelfde mening toegedaan als de rechter in eerste aanleg: ook hij vindt dat wanneer een luchthavenvervoerder gevraagd wordt om iemand naar de luchthaven te brengen tegen een welbepaald tijdstip, dit ook moet gebeuren. De familie Peeters heeft geen enkele fout gemaakt. Ook hebben zij onmiddellijk geprotesteerd door enkele e-mailberichten te verzenden naar Victor, berichten die steeds onbeantwoord gebleven zijn.

Victor kwam 45 minuten te laat aan bij de familie Peeters waardoor hij ook te laat aankwam op de luchthaven. Victor heeft zijn contract met de familie Peeters niet naar behoren uitgevoerd en maakt zich schuldig aan een contractuele wanprestatie. Het gaat hier om een “inspanningsverbintenis”: Victor heeft niet genoeg inspanning gedaan, hij heeft zich volgens de rechter niet gedragen als een zorgvuldig, vooruitziend en voorzichtig vervoerder (de algemene zorgvuldigheidsnorm). Victor maakt hier in de ogen van de rechter een fout door te laat te komen bij zijn klant de familie Peeters. Bovendien is er door deze fout van Victor schade ontstaan voor de familie Peeters. De rechter in hoger beroep doet een gelijkaardige uitspraak als de eerste rechter: ook hij veroordeelt Victor tot het betalen van dezelfde vergoeding, zijnde € 4.300 en € 500 morele schadevergoeding.

 

Je kan steeds je ideeën sturen naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terug naar T
Terug naar Welkom

Bron : vic.be