Een testament voor u?


Terug naar T
Terug naar Welkom

Algemeen

Het is niet aangenaam om aan de dood te denken maar ze komt meestal onverwacht en ongelegen. Het laatste dat men dan wil is de confrontatie aan te gaan met een moeilijke bureaucratie, dikwijls in een taal die men niet of maar een beetje spreekt. Men heeft geen lokale connecties en ook geen kennis van wettelijke kwesties.
Het is aan te raden dat buitenlandse gepensioneerde residenten in Spanje een testament opmaken. Dit kan u in moeilijke momenten veel pijn en tijd besparen.
Wanneer een buitenlandse eigenaar van een woning sterft zonder testament is de Spaanse wet volledig van toepassing voor de verdeling van de eigendommen. Denk er aan dat de Spaanse wet afwijkt van de wet in het land van oorsprong, de overledene moet twee derde van zijn bezittingen nalaten aan de wettelijke erfgenamen.
Als er wel een testament is dat kan de Spaanse eigendom nagelaten worden aan iedereen waaraan hij de eigendommen wenst te geven.
Het Spaans burgerlijk recht laat toe dat de nalatenschap van een buitenlandse overledene op het ogenblik van zijn overlijden afgehandeld wordt niet door de Spaanse wet maar door de wet uit het land van oorsprong. Dit is van kracht voor buitenlanders die een buitenlands of een Spaans testament hebben.
Aan de andere kant, alhoewel de Spaanse wet zegt dat de eigendom van een officiële buitenlandse resident onder de Spaanse wet valt zal in de praktijk een buitenlander geen probleem ondervinden om een afzonderlijk testament te maken om zijn eigendommen aan iemand te schenken naar vrije keuze.

Het Spaans testament

Het Spaans testament regelt enkel uw bezittingen in Spanje, dus men heeft nog een testament nodig in het buitenland om deze verdeling te regelen. Overtuig u ervan dat er geen conflicten ontstaan tussen beide testamenten.
Het Spaans testament kan bestaan uit twee kolommen, de ene in het Spaans en de andere in uw eigen taal maar die goed gekeurd is door een officiële tolk. Het testament zal tevens bijgehouden worden op het centraal register van de Spaanse testamenten. Raadpleeg in ieder geval een Spaanse advocaat om uw testament op te stellen.
Als men een Spaans testament maakt voor uw bezittingen in Spanje en de officiële regels niet volgt zoals bijvoorbeeld u geeft de woning aan een persoon naar keuze, dan kunnen uw wettelijke erfgenamen, als zij dit te weten komen, hun rechten alsnog afdwingen. Deze rechten slaan nog altijd op twee derde van het vermogen.
Indien u zekerheid wenst dat uw eigendommen naar de persoon/personen van uw voorkeur gaan, raadpleeg dan zeker een Spaanse advocaat, er zijn wettelijke mogelijkheden om dit te doen.

Geldigheid van een buitenlands testament in Spanje

Een buitenlands testament kan gebruikt worden voor uw Spaanse bezittingen. De procedure om dit testament in Spanje te laten bestaan is een dure zaak. Men kan dit voorkomen door een Spaans testament te maken.
De Spaanse consul in uw thuisland moet het vonnis van bekrachtiging wettelijk maken welk in het Spaans moet vertaald zijn. Het buitenlands testament moet ook naar het Spaans omgezet worden.
Een Spaanse advocaat moet volmacht krijgen om een lijst op te maken van uw Spaanse bezittingen om uw Spaanse erfenis rechten te betalen.
U moet een certificaat verkrijgen dat de teksten bevat van de wet op de erfenis rechten in uw thuisland. Dit certificaat moet ook kennis geven van het feit dat de maker van het testament voldoet aan de wettelijke voorschriften, m.a.w. hij is capabel om een testament op te maken. Tevens moet dit certificaat de namen bevatten van alle personen die hun rechten kunnen laten gelden. De Spaanse consul maakt dit certificaat op.
Als er testamenten bestaan in Spanje en in het buitenland moet men er op letten dat zij niet in tegenspraak zijn met elkaar.
Wat moet men doen als men een eigendom erft in Spanje?
Eerst zoekt men best de hulp van een Spaanse advocaat, een die in dit verband bij voorkeur meer werkt met buitenlanders. De procedure is eenvoudiger als er een Spaans testament is waarin de Spaanse eigendommen vermeld staan van de overledene.

Opgelet

Afhankelijk van de regio kunnen er andere regels van kracht zijn. Op de Balearen, in Catalonië, Baskenland, Aragón en Navarra zijn andere regels van kracht dan de algemene Spaanse regels.
Uw advocaat moet in het centraal register nakijken of er een testament is. Met het certificaat van overlijden kan hij een legale kopij verkrijgen van het testament.
Om over te gaan tot de verdeling van de eigendommen moet men eerst nakijken welke wetgeving men gaat volgen, een van de zaken waar men moet rekening houden is het bestaan van een Spaans of buitenlands testament of niet.
Enkele van de benodigde documenten in Spanje
• het certificaat van overlijden van de overledene en een certificaat dat de verwantschap aangeeft die u heeft met de overledene
• het testament
• een lijst met de Spaanse bezittingen van de overledene, hiermee moet men de erfenisrechten betalen
• een volmacht, geschreven in het Spaans en ondertekend door alle erfgenamen voor een notaris in uw thuisland en gelegaliseerd op de ambassade die de persoon aanwijst welke zal optreden voor alle erfgenamen
• documenten over de Spaanse bezittingen
• kopij van het Spaans testament
• certificaat met de buitenlandse wetgeving, dit document moet vertaald worden naar het Spaans en gelegaliseerd worden
• kopij van uw paspoort Alle buitenlandse documenten moeten vertaald worden in het Spaans en de erfenisrechten moeten in Spanje betaald zijn.

Je kan steeds je ideeën sturen naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terug naar T
Terug naar Welkom